WOZ KREDIET

WOZ Krediet

Een WOZ-krediet is een vorm van een Doorlopend Krediet.  Vaak geven deze leningen een korting op het reguliere tarief voor Doorlopende Kredieten.
Omdat u een eigen woning bezit, kan de kredietverstrekker in ruil voor enige rente korting aan u een positief of negatieve hypotheekverklaring vragen:

Positieve hypotheekverklaring

Met een positieve hypotheekverklaring verklaart u dat u, wanneer de geldverstrekker daarom vraagt, zal meewerken om alsnog een hypotheek erbij

te nemen. Zo verkrijgt de geldverstrekker, als hij dat nodig vindt, alsnog een onderpand voor het krediet.

Negatieve hypotheekverklaring

Met een negatieve hypotheekverklaring verklaart u dat u niet een extra hypotheek zal nemen op de woning dat als onderpand dient en het ook niet zonder toestemming van de geldverstrekker zult verkopen.

Hoe hoog is de rente?

Net als bij een doorlopend krediet staat de rente niet vast. De rente kan dus omhoog of omlaag.Gaat de rente omlaag, dan betaal je minder rente en meer aflossing. Je kunt je lening dan eerder terugbetalen. Gaat de rente omhoog, dan betaal je meer rente en minder aflossing. Hierdoor duurt het langer voordat de lening is terugbetaald. Meestal blijft het bedrag dat je iedere maand betaalt hetzelfde.

Voordelen

Flexibel
Her-opnames mogelijk
Boetevrij (extra) inlosbaar

Vaak rentekorting voor eigen woning bezitters

Nadelen

Variabele rente (onzekerheid)

Positieve en/of negatieve hypotheekverklaring

Comments are closed.