UITLEG BKR

Bureau Krediet Registratie

Wanneer u een schuld heeft afgesloten met een minimale looptijd van 3 maanden en waarvan bedrag tussen de € 500 en € 175.000 ligt dan wordt deze schuld geregistreerd bij het BKR. Daar is niet mis mee, het BKR informeert aangesloten organisaties (hypotheekbanken, kredietverstrekkers, etc.) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt hypotheekbanken en kredietverstrekkers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Bijna 11 miljoen andere consumenten staan op een of andere manier bij het BKR geregistreerd.

Een registratie

Positieve registratie

Zolang u netjes en op tijd aan de maandelijkse verplichtingen voldoet, is er sprake van een positieve registratie. Feitelijk staat dan de soort schuld geregistreerd, de hoogte van de schuld of het bedrag dat de schuld maximaal mag bedragen, de datum waarop de schuld is aangegaan, de datum waarop volgens afspraak met de bank de overeenkomst volledig moet zijn afgelost en de datum waarop dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Negatieve registratie

Vervelender wordt het wanneer u een achterstand in betalingen oploopt. Betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van een schuldovereenkomst worden door het BKR weergegeven met de codes ‘A’ (van Achterstand) en ‘H’ (van Herstel) en bijzonderheidscodes 1 t/m 5.

Coderingen

• Code A:
Achterstand. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze door de schuldeiser bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. In uw gegevens bij het BKR is deze achterstand zichtbaar met een ‘A’ bij het betreffende krediet. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand.

• Code H:
Herstel. Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR. Een ‘H’ van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beëindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst.

• Code 1:
Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

• Code 2:
De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.

• Code 3:
Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

• Code 4:
De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.

• Code 5:
Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Invoering per 1-1-2010. Is, in tegenstelling tot andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.

Lees voor meer informatie ook de website van het BKR.

Comments are closed.