HUURKOOP

Huurkoop

Heb je een prachtig schilderij gezien, maar is de prijs net iets boven je budget? Dan kan huurkoop een oplossing zijn. Huurkoop is een redelijk onbekende vorm van lenen waarbij sprake is van aflossingen. Wanneer je de laatste termijn betaald hebt, word je de eigenaar van het product.

Huurkoopakte

Bij huurkoop worden vooraf de looptijd lening, lening rente en aflossingen vastgelegd. De rente bij huurkoop staat vast. Als je kiest voor huurkoop wordt er een akte opgemaakt. In deze akte staat de volledige verkoopprijs, het aflossingsschema en het eigendomsvoorbehoud. In het eigendomsvoorbehoud staan eisen waaraan je moet voldoen om eigenaar van het product te worden. Zo moet bijvoorbeeld de volledige lening zijn afbetaald om eigenaar te worden. De akte moet door jou en je eventuele partner ondertekend worden.

Verschil kopen op afbetaling en huurkoop

Huurkoop is eigenlijk een variant op kopen op afbetaling. Het verschil zit hem in het worden van eigenaar. Wanneer je iets koopt op afbetaling ben je direct de eigenaar van product. Bij huurkoop is dit dus anders. Hier word je pas eigenaar van het product wanneer je alle aflossingen betaald hebt. Zolang je dat niet gedaan hebt, blijft de verkopende partij of de kredietverstrekker de rechtmatige eigenaar van het product.

Let wel; huurkoop is gewoon een vorm van geld lenen en moet altijd terugbetaald worden. Je wordt pas eigenaar van het product wanneer alles is afgelost. Heb je geen geld voor de aflossing, dan mag de verkopende partij het product gewoon terugvorderen.

Voordelen

Vaste afspraken inzake lening
Biedt extra zekerheden voor financier

Nadelen

Geen direct eigendom

Comments are closed.