EIGEN WONING LENING

Vaak geven deze leningen een korting op het reguliere tarief. In het aanvraagtraject wordt door u eerst nog de keuze gemaakt tussen een Doorlopend Krediet en een Persoonlijke Lening. Omdat u een eigen woning bezit, kan de kredietverstrekker in ruil voor enige rente korting aan u een positief of negatieve hypotheekverklaring vragen:

Positieve hypotheekverklaring

Met een positieve hypotheekverklaring verklaart u dat u, wanneer de geldverstrekker daarom vraagt, zal meewerken om alsnog een hypotheek erbij te nemen. Zo verkrijgt de geldverstrekker, als hij dat nodig vindt, alsnog een onderpand voor het krediet.

Negatieve hypotheekverklaring

Met een negatieve hypotheekverklaring verklaart u dat u niet een extra hypotheek zal nemen op de woning dat als onderpand dient en het ook niet zonder toestemming van de geldverstrekker zult verkopen.

Voordelen

Vaak rentekorting voor eigen woning bezitters

Nadelen

Positieve en/of negatieve hypotheekverklaring

Comments are closed.